Tag: , , , ,

Зошто да не осудуваме

Осудувањето повеќе говори за оној кој осудува, отколку за оној кој е...

Зошто толку тешко поднесуваме критики?

За способноста да се поднесе критика, дури и кога таа е добронамерна, може да...