Tag: , , , , , , , ,

Дезинтеграција на селфот

Алиенацијата значи отуѓување, сепарација, одвојување или да се биде туѓинец...

Малолетнички бракови

Малолетнички бракови

Оваа активност е дел од кампањата „16 дена активизам против насилство врз...

Опасноста од едностраната приказна

Опасноста од едностраната приказна

Ако слушнеме само една единствена приказна поврзана за некој човек или...

12 битни социјални правила на кои секој треба да внимава

Иако, можеби не ги пишува во бонтонот, некои однесувања се дел од општата...