Tag: , , , ,

Повеќе информации за туберколозата

Повеќе информации за туберколозата

Кај 10% од заразените по повеќе месеци или години може да дојде до намалување...

Вистинското слушање има моќ на лекување

Ако оние кои се чувствуваат депресивно зборуваат за тоа со добар слушател,...

растројство на личноста

Растројство на личноста

Карактеристиките на личноста преминуваат во растројство кога лицето...