Tag: , , , ,

Личност и црти на личноста

Личноста е сложена динамична ментална творба што дејствува, доживува,...

К.Г. Јунг – откриеното и скриеното во oдносите со луѓето

Луѓето имаат една личност, но во суштина, таа се состои од збир на...

Како ја надминав социјалната анксиозност: лично искуство

Во ова видео накусо е објаснето едно индивидуално искуство при справување...

Моќта на конформизмот

Како социјалната психологија го објаснува размислувањето и однесувањето...

Амбивертна личност

Амбивертна личност

Амбивертните се на спектарот на социјална интеракција помеѓу...

Градете однос кон себе како кон најдобар пријател

Без да научите како да уживате, како да се цените и почитувате себе си,...

Исповеди за депресијата

Исповеди за депресијата

Исповеди за депресијата од луѓето кои се соочуваат со неа