Tag: , , , ,

Личност и црти на личноста

Личноста е сложена динамична ментална творба што дејствува, доживува,...

К.Г. Јунг – Откриеното и Скриеното во Односите со луѓето

Луѓето имаат една личност, но во суштина, таа се состои од збир на...

„Како ја надминав социјалната анксиозност?“ – Лично искуство

Во ова видео накусо е објаснето едно индивидуално искуство при справување...

Социјално влијание: Моќта на конформизмот

Како социјалната психологија го објаснува размислувањето и однесувањето...

Амбивертна личност

Амбивертна личност

Амбивертните се на спектарот на социјална интеракција помеѓу...

Психологијата на Нарцисоидноста

Што е тоа што ја предизвикува нарцисоидноста и дали нарцисоидната личност...

Градете однос кон себе како кон најдобар пријател

Без да научите како да уживате, како да се цените и почитувате себе си,...

Исповеди за депресијата

Исповеди за депресијата

Исповеди за депресијата од луѓето кои се соочуваат со неа

Графологија: анализа на ракописот како пројава на личноста (инфографик)

Големината на буквите, растојанието помеѓу зборовите и формите на буквите,...

Метод на поместување

Заменетиот објект ретко или никогаш не го задоволува инстинктот или не ја...