Tag: , , , ,

Потреба да се има целосна контрола над животот

Дали имаме целосна контрола над својот живот? Или само сме играчки во рацете...