Tag: ,

Наведната глава сабја не ја сече

Наведната глава сабја не ја сече

Имаме рекламни кампањи за задржување на младите мозоци во нашата земја, но...