Tag: , , , ,

Што е зависност?

Секоја емоција има свој хемиски корелат.