Tag: , , , , , ,

„Моќ заедно со“ наместо „Моќ врз“ – единствен успешен метод за решавање конфликти

Начинот на кој се им пристапуваме на нашите разлики со другите, во голема...

Улогата и местото на психологијата во системот на образование и воспитание

Улогата и местото на психологијата во системот на образование и воспитание

Современиот систем на образование и воспитание не може да се замисли без...

Менаџирање со конфликтите: решливи наспроти нерешливи повторливи проблеми

Менаџирање со конфликти: решливи наспроти повторливи проблеми

Истражувањата покажале дека околу 69% од проблемите во врските се проблеми...