Tag: , , , , , ,

Уметноста на психотерапијата

Станува збор за збир вештини, техники и знаења, поврзано со (ре)едукација на...

Егзистенцијална психотерапија

Целта е да научите да правите автентични одлуки за тоа како да се живее,...

Метод на слободни асоцијации

Овој метод е таков што во тераписката сесија се бара од клиентите слободно...