Tag: , , , , , , ,

Моќта на конформизмот

Како социјалната психологија го објаснува размислувањето и однесувањето...

Емпатија или панаѓур: парадоксот на емпатијата како тренд

Парадоксот на емпатијата како тренд...

Како настануваат убијците: Мозокот ги оправдува постапките и ја замолкнува совеста

Како настануваат убијците: мозокот ги оправдува постапките и ја замолкнува совеста

Кога луѓето сметат дека нешто е оправдано, тогаш во нивниот орбитофронтален...

Научни студии кои ќе ви ја вратат „вербата во луѓето“

Научни студии кои ќе ви ја вратат „вербата во луѓето“

Со насилството, војните, дискриминацијата и омразата се среќаваме секој...