Tag: , ,

Многумина од пушачите не ја гледаат користа од откажувањето од цигарите

Луѓето чиј што мозок функционира на начин на кој што се мотивираат преку...