Tag: , , , ,

Тенденции во современата концепција на наставата

Тенденции во современата концепција на наставата

Наставникот и учениците треба да се соработници, само во таква соработничка...

Цели на психологијата како училишен предмет

Цели на психологијата како училишен предмет

Да ги разберат и почитуваат разликите меѓу луѓето во однос на нивната...