Tag: , , , , , , ,

Петфакторски модел на личност

Петфакторскиот модел на личноста е психолошки модел предложен од страна на...

Како да се намали негативното влијание на невротицизмот?

Новите истражувања покажуваат дека луѓето со висок степен на анксиозност и...