Tag: , , , ,

Врската се развива само ако не е загрозена индивидуалноста на партнерите

Постои ли граница меѓу вас и вашиот партнер/ка?