Tag: , , , ,

Како создаваме негативни слики и предрасуди за „непријателите“?

Сликите за непријателот го искривуваат нашето мислење влијаејќи врз нашите...