Tag: , , , , , ,

Метод на слободни асоцијации

Овој метод е таков што во тераписката сесија се бара од клиентите слободно...

Сигмунд Фројд – цитати за соновите

Соновите се кралскиот пат до несвесното.