Tag: , ,

Зашто проѕеваме?

Зошто проѕеваме?

Општо е познато дека зевањето е заразно и дека ако еден се проѕева тоа може...