Tag: , , , ,

Ретко познати психолошки факти

Психолошките истражувања сумираат интересни факти за човековото...

Социјално влијание: Моќта на конформизмот

Како социјалната психологија го објаснува размислувањето и однесувањето...

Како да се намали негативното влијание на невротицизмот?

Новите истражувања покажуваат дека луѓето со висок степен на анксиозност и...

Навики и однесување на емоционално интелигентни луѓе (кои секој може дa ги развие)

Разбирањето на своите емоции е одлично, но и не многу корисно ако не се...

Карпман Драма Триаголник: Улоги на Прогонител, Жртва и Спасител

Улогите на Прогонител; Спасител и Жртва се портрети на психолошки игри....

Како да го препознаете самозалажувањето?

Ние се лажеме себе си од тоа зошто носиме брендирана облека, наместо...

Дали сме одговорни за своите емоции?

Не е мал бројот на луѓето кои веруваат дека нивните емоциите во најголема...

Клучот на детската самодоверба

Клучот на детската самодоверба

Студиите покажуваат дека проблемите со самодовербата најчесто се...

Начини на кои можете да ја мотивирате секоја личност

Вредностите кои ја опишуваат некоја личност, даваат најдобар увид за тоа...