Tag: , , , , ,

OCD (опсесивно-компулсивно пореметување) и вистината за него

Oпсесивно-компулсивно растројство и вистината за него која ќе ве изненади

Дали некогаш, ненадејно сте почувствувале потреба да направите нешто...