Tag: , , ,

Техники на емоционална слобода (Emotional Freedom Techniques)

Овие техники лесно може да се научат и се идеални за самопомош.