Tag: , , , ,

Зошто да не осудуваме

Осудувањето повеќе говори за оној кој осудува, отколку за оној кој е...