Tag: , ,

Суманути идеи

Суманути идеи

Суманути идеи настануваат на болна основа и не подлежат на корекција.