Tag: , , ,

Како оптичките илузии го мамат вашиот мозок

Оптичките илузии се слики кои се чини дека го мамат нашиот мозок да гледа...

Не заборавајте го хуморот

Хуморот помага да погледнеме на проблемите и тешкотиите од поинаков агол,...

Тенденции во современата концепција на наставата

Тенденции во современата концепција на наставата

Наставникот и учениците треба да се соработници, само во таква соработничка...