Tag: , , , , , ,

Кризно психолошко советување

При природни катастрофи и трауматски настани, очекувано е луѓето да бидат...

Како е да се живее со ментално нарушување?

Личности дијагностицирани со: панично растројство, опсесивно-компулсивно...

Справување со стресни настани

Справување со стресни настани

Психолошка грижа: Kако да си помогнете себе и на другите во процес на...

Кампања за поддршка на семејства на лица со болести на зависност

Кампања за поддршка на семејства на лица со болести на зависност

Повеќе информации и закажување термин во канцеларијата и советувалиштето...

Како да ја надминеме стигмата поврзана со менталните болести

Човекот кој страда од ментална болест не е ниту полош ниту подобар човек од...

Што е ментално здравје?

Доброто ментално здравје нам ни овозможува да формираме исполнувачки...

Вистинското слушање има моќ на лекување

Ако оние кои се чувствуваат депресивно зборуваат за тоа со добар слушател,...

Подарете надеж

Понекогаш е потребно повеќе од лекување.