Tag: , ,

метод на поистоветување (0)

Метод на поистоветување

Детето се поистоветува со своите родители затоа што тие изгледаат семоќно...