Tag: , , , ,

Што луѓето со алцхајмеровата болест чуствуваат откако нивната меморија ќе исчезне

Што чувствуваат луѓето со алцхајмерова болест откако нивната меморија ќе исчезне

Дали емоционалниот живот на луѓето со алцхајмерова болест е жив и добар?

На мозокот му треба фитнес: Помлад ќе го направат постојани активности и боровинки

Каква исхрана и активности му се потребни на мозокот?

Преку учење и стекнување на нови знаења, дури и во старите години е возможно...