Tag: , , , ,

Комуникација како клуч за проблемот

Комуникацијата како клуч за проблемот

Комуникацијата е успешна само доколку двајцата, праќачот и примачот на ист...

Кратко видео со моќна порака за дискриминацијата

Кратко видео со моќна порака за дискриминацијата

“Tzafar”, е краток филм на грчкиот режисер Nancy Spetsioti кое ни зборува за...