Tag: , , ,

Стрес и согорување

Определба и разлики помеѓу стрес и согорување Согорувањето е емоционален...

Повеќе информации за туберколозата

Повеќе информации за туберколозата

Кај 10% од заразените по повеќе месеци или години може да дојде до намалување...

Малолетнички бракови

Малолетнички бракови

Оваа активност е дел од кампањата „16 дена активизам против насилство врз...

Сексуално насилство врз жените и Силување

Сексуално насилство врз жените и Силување: 16 дена активизам против насилство врз жени

Оваа активност е дел од кампањата „16 дена активизам против насилство врз...