Tag: , , , ,

Соработка на Психоинтегра и Црвен Крст

Соработка на Психоинтегра и Црвен Крст

Здружението за едукација и развој Психоинтегра одржа предавање на повеќе...

Патолошки нарцизам кај индивидуи, семејство и општество

Патолошки нарцизам кај индивидуи, семејства и општество

г-дин Sam Vaknin ќе одржи предавање на тема „Pathological Narcissism in the Individual, Family, and Society“