Tag: , , , , ,

Која е врската помеѓу туберколоза и ХИВ?

Која е врската помеѓу туберколоза и ХИВ?

Секој може да се зарази со ХИВ! Не постојат ризични групи, постои само...