Tag: , , , , ,

Дали депресијата има и позитивна страна?

Долго време на депресијата се гледа како на ништо друго освен проблем, која...

10 психолошки предности од учењето на друг јазик

10 психолошки предности од учењето на втор јазик

„Да знаете друг јазик, е како да имате втора душа.“ – Charlemagne

Што покажуваат резултатите од испитување на ефикасноста на психотерапијата?

Што покажуваат резултатите од испитување на ефикасноста на психотерапијата?

Meltzoff и Kornreich (1970) наоѓаат повеќе од 80% позитивни исходи по психотерапијата,...