Tag: , , , , , , , ,

Дезинтеграција на селфот

Алиенацијата значи отуѓување, сепарација, одвојување или да се биде туѓинец...

Зошто децата треба да си играат надвор?

Децата кои си играат на отворен простор, имаат посилно развиено чувство за...