Tag: , , , , , ,

Што значи да се прости?

Да се прости или не? Robert Enright го дефинирал простувањето како подготвеност да...