Tag: , , , , , , ,

Етнопсихологија

Етнопсихологија

Етнопсихологијата ги проучува и бројните различни влијанија на културата...

Развојни аспекти на личноста

Развојни аспекти на личноста

Фројд посебно ја нагласил одлучувачката улога на првите години од животот

Метод на слободни асоцијации

Овој метод е таков што во тераписката сесија се бара од клиентите слободно...

Како да го прекинете повторувачкиот циклус на деструктивното однесување?

Доколку сакате да направите долготрајна промена, морате да одите подлабоко...

Сигмунд Фројд – цитати за соновите

Соновите се кралскиот пат до несвесното.