Tag: , , , , , , ,

Како е да се живее со ментално нарушување?

Личности дијагностицирани со: панично растројство, опсесивно-компулсивно...

Роршах психолошки тест: eдна од најмоќните и најконтроверзните алатки во психологијата

Роршах тестот е еден од најпознатите тестови и моќна алатка која помага за...

Роршах работилници за дипломирани психолози

Роршах работилници за дипломирани психолози

Пријавувањата се до 27 Септември 2015. e-mail: psihointegra@psihointegra.org

Роршах работилници за дипломирани психолози

Роршах работилници за дипломирани психолози

Здружение ПСИХОИНТЕГРА Скопје, за сите дипломирани психолози, организира...