Tag: , , , , ,

Психоинтегра

Семинар: Системски интервенции во Партнерска и Брачна терапија

Семинар: Системски интервенции во Партнерска и Брачна терапија

Психоинтегра

Роршах работилници, Мај 2017

Програмата е поделена во 4 работилници, прилагодена кон потребите на...

Психоинтегра

Работилници за комуникациски вештини базирани врз НЛП практики

Невро - лингвистичко програмирање е метода која е насочена кон целите и...

Аутизам

Аутизам – Предизвик на современото живеење

На семинарот, акцент ќе биде ставен на работата со оваа проблематика во...

Роршах работилници

работилници за примена на Роршах проективна психодијагностичка техника

Работилници за личен раст и развој

Психоинтегра организира серија искуствени работилници за постигнување на...

seminar-NVO-psihointrega

Формирање клуб „Психоинтегра Млади“ – Повик за учество

Наменет е за млади луѓе од Македонија на возраст од 18 до 33 години од областа...

psihologija.com.mk

СЕМИНАР: Абнормалност и Афективни растројства

Пријавувањата за учество во семинарот можете да ги извршите најдоцна до...

Роршах работилници

Роршах работилници

Сите заинтересирани можат да се пријават на e-mail: contact@psihologija.com.mk

Работилници за проективни техники

Здружението за едукација и развој ПСИХОИНТЕГРА Скопје, за сите дипломирани...