Tag: , , , , , ,

Интервју со Проф. д-р Мирoслав Пендароски: Сонот како психолошки феномен

„СОНОТ Е КРЕАТИВНА И ФАНТАСТИЧНА КОМБИНАЦИЈА НА ВЕРБАЛНИ, ВИЗУЕЛНИ И...

Што е зависност?

Секоја емоција има свој хемиски корелат.

Токсични врски

Токсични врски

Една честа тема во токсична врска вклучува интензивно партнерско...

psihologija.com.mk

СЕМИНАР: Абнормалност и Афективни растројства

Пријавувањата за учество во семинарот можете да ги извршите најдоцна до...

Исчезната меѓучовечност

Криза на меѓучовечност

Па, колку на Балканот се почитува психологијата и се дава важност на...

За сексуалноста низ призма на психологијата

Постои една мудра мисла која гласи - „Човекот до денес научи цивилизирано...

Семинар

Семинар на тема: Душевни и невротски растројства

Пријавувањата за учество во семинарот можете да ги извршите најдоцна до...

Роршах работилници за дипломирани психолози

Роршах работилници за дипломирани психолози

Пријавувањата се до 27 Септември 2015. e-mail: psihointegra@psihointegra.org

Роршах работилници за дипломирани психолози

Роршах работилници за дипломирани психолози

Здружение ПСИХОИНТЕГРА Скопје, за сите дипломирани психолози, организира...

Психологија на разочарувањето (инфографик)

Проследете ги најновите наоди од истражувањата и техниките кои помагаат за...