Tag: , , , , , ,

Кризно психолошко советување

При природни катастрофи и трауматски настани, очекувано е луѓето да бидат...

За кого е наменета психотерапијата?

Ако се водиме според статистиката на менталните нарушувања, приближно 1 од 5...