Tag: , ,

Психосоматски нарушувања

Иако немаат физичка основа, соматските симптоми, како болка или гадање, се...