Tag: , , , , , ,

Уметноста на Психотерапијата

Станува збор за збир вештини, техники и знаења, поврзано со (ре)едукација на...

Егзистенцијална психотерапија

Целта е да научите да правите автентични одлуки за тоа како да се живее,...

Психоинтегра

Семинар: Системски интервенции во Партнерска и Брачна терапија

Семинар: Системски интервенции во Партнерска и Брачна терапија

Стрес и анксиозни растројства кај млади: Психотераписки приод

Несигурното приврзување, невротицизмот (ранливоста) и негативното...

Сржните верувања како креатори на нашиот живот

Верувањата и однесувањата се исклучително значајни за личноста бидејќи во...

Семејната динамика и нашите улоги

Семејната динамика и нашите улоги

Нашата семејна динамика влијае на тоа како се гледаме себеси во...

Што се случува за време на психотерапиjата?

Терапијата е вредна алатка која може да ви помогне во решавање проблеми,...

Писмо до една терапевтка

„Ви благодарам за тоа што ме сакавте кога јас не можев да се сакам, за вашето...

Карпман Драма Триаголник: Улоги на Прогонител, Жртва и Спасител

Улогите на Прогонител; Спасител и Жртва се портрети на психолошки игри....

Нова студија открива кој е најефикасниот третман за социјална анксиозност

Опсежна студија го открива најефективниот третман за социјална...