Tag: , , ,

Психоинтегра

Работилници за комуникациски вештини базирани врз НЛП практики

Невро - лингвистичко програмирање е метода која е насочена кон целите и...

Роршах работилници

работилници за примена на Роршах проективна психодијагностичка техника

Работилници за личен раст и развој

Психоинтегра организира серија искуствени работилници за постигнување на...

Роршах работилници

Роршах работилници

Сите заинтересирани можат да се пријават на e-mail: contact@psihologija.com.mk

Роршах работилници за дипломирани психолози

Роршах работилници за дипломирани психолози

Пријавувањата се до 27 Септември 2015. e-mail: psihointegra@psihointegra.org

Роршах работилници за дипломирани психолози

Роршах работилници за дипломирани психолози

Здружение ПСИХОИНТЕГРА Скопје, за сите дипломирани психолози, организира...