Tag: , , , , ,

Рамноправност во партнерските односи

Почитувајте го и поддржете го правото на вашиот партнер/ка да се чувствува...