Tag: , , , ,

Психологија и сексуалност

Постои една мудра мисла која гласи - „Човекот до денес научи цивилизирано...