Tag: , , ,

Два вида перфекционизам: eдниот мотивира другиот саботира

Новите истражувања велат дека може да се дифернцираат два вида...