Tag: , , , , , , ,

Гранично нарушување на личноста

Она што главно го бележи граничното нарушување е шема на однесување на...

Како да го прекинете повторувачкиот циклус на деструктивното однесување?

Доколку сакате да направите долготрајна промена, морате да одите подлабоко...

Знаци кои упатуваат на проблематична „таткова-фигура“ кај девојки и жени

Каков бил односот на детето со родителот од спротивниот пол, во голема мера...