Tag: , , , , , ,

Стрес и анксиозни растројства кај млади

Несигурното приврзување, невротицизмот (ранливоста) и негативното...

Зошто постојано одбираме погрешни партнери?

Зошто постојано одбираме погрешни партнери?

Сите познаваме пријатели кои раскинуваат на секои два месеци, само за да...