Tag: , , , , ,

Важноста на самоприфаќањето

Само тогаш кога ќе се прифатиме себе си, можеме да се промениме.