Tag: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Што е аутизам?

Што е аутизам?

Личност со аутизам чуствува љубов, среќа, тага и болка исто како и...

Сината светлина може да ја подобри будноста и вниманието преку ден или преку ноќ

Сината светлина може да ја подобри будноста и вниманието преку ден или преку ноќ

Сакате ли да бидете побудни, повеќе концентрирани и свесни?