Tag: , , , , , ,

Знаци кои упатуваат на проблематична „таткова-фигура“ кај девојки и жени

Каков бил односот на детето со родителот од спротивниот пол, во голема мера...