Tag: , , , , , , , ,

Справување со внатрешниот критичар

Во западниот свет, самодовербата е високо вреднувана вредност. Здравата...

Гешталт психотерапија: основи и принципи

Гешталт терапевтите и нивните клиенти употребуваат креативни и искуствени...

Кога е најдобро да посетите психолог

Кога е најдобро да посетите психолог?

Психологот е лице кое ќе ве ислуша без да ве осуди, а времето поминато со...

Токсични врски

Токсични врски

Една честа тема во токсична врска вклучува интензивно партнерско...

Кампања за поддршка на семејства на лица со болести на зависност

Кампања за поддршка на семејства на лица со болести на зависност

Повеќе информации и закажување термин во канцеларијата и советувалиштето...

Самоубиство кај адолесценти - справување и помош

Самоубиство кај адолесценти – справување и помош

Причините за самоубиство на тинејџер или обид за самоубиство може да биде...

Советување како психотераписки метод според Роџерс

Советување насочено кон клиентот – психотераписки метод според Роџерс

Основно е со помош на терапевтот, клиентот сам да дојде до неговите...

Советување на брачни парови

Советување на брачни парови

Многу проблеми во односот меѓу партнерите можат да се решат единствено низ...